Leeft haar moeder nog?

Geef vandaag een veiligbevallenpakket

Op dit moment is er te weinig geld om te voorzien in alle nood die er in Soedan is. Zelfs de zorg aan zwangere vrouwen staat onder druk.

Het sterftecijfer onder zwangere vrouwen in Soedan is erg hoog. Veel vrouwen overlijden tijdens de bevalling of kort erna. Meestal door complicaties die makkelijk te voorkomen zijn zoals bloedverlies of infecties.

Uw gift maakt een veilige bevalling mogelijk! Voor 9,84 euro geeft u een vrouw een levensreddend pakket. En voorkomt u onnodig overlijden.  

Geef vandaag. Elke euro is heel hard nodig!